Skip links

Banka Hesap Hareketlerini Muhasebeleştirmek Neden Zordur?

Ülkemizde 1984 sonrası bankacılık sektörünün gelişmesi, teknolojinin transferi ile büyük ivme kazanmıştır. Yeni teknolojilerin transferi ile bu teknolojileri yönetebilecek yazılım ihtiyacı hasıl olmuş, her banka kendi bankacılık yazılımını geliştirmek için çalışmalara başlamış, Bilgi Teknolojileri birimleri oluşturmuştur. Zaman içerisinde ortaya çıkan çeşitli ihtiyaçlar, uygulamaların büyümesine, yeni ürünlerin ortaya çıkmasına ve işlem tiplerinin artmasına neden olmuştur.

Bankalara ait Bilgi Teknolojileri ekipleri, her işlem için kısa kod arayışlarına girmiş, bazen bir yazılımcının kod geliştirme sırasında kendine uygun gelen şekilde bir tanımlama yapması, bazen de haftalar süren belirleme süreçleri sonunda işlemlerine kodlar atayabilmiştir.

Banka müşterileri tarafında ise işlemleri anlayabilmek için daha kısıtlı bir gelişme yaşanmış, müşterilere açıklama alanından başka anlaşılır bir alan verilmemiştir.

Zaman içerisinde büyüyen ticaret ve sanayi firmaları, gerek nakitten havale/EFT ye dönen ödeme ve tahsilatlar, gerekse finansman ihtiyaçları ile bankacılığı daha fazla kullanmaya başlamış, bu işlemleri muhasebeleştirmek için insan gücünün kabiliyetlerine muhtaç kalmış, açıklama alanından başka verisi bulunmayan muhasebe departmanı çalışanları işlemleri tek tek inceleyerek muhasebeleştirmiştir.

Açık Bankacılığın ve ileri yazılım teknolojilerinin gelişmesi bu alanda etkili bir yeniliğin penceresini aralamıştır.

26 banka ile online entegre olan FinMaks, binlerce işlem tipini kendinde barındırdığı akıllı öğrenen algoritmalar ile ayrıştırır, niteler, gruplar, farklı ERP lerin anlayacağı işlem tipine çevirir ve otomatik muhasebeleştirir.

Anlaşılması kolay EFT/Havale nin yanında anlaşılması zor olan, SGK, Vergi, POS Komisyon İade, POS Tahsilat, Fon Alış, İhracat, Fatura Ödeme, OGS, Döviz Alış/Satış, Kredi ve diğer 42 işlemi tanıyan FinMaks, bu kabiliyeti sayesinde zaman ve hacim boyutunda analizleri yaparak finans departmanlarının işini kolaylaştırır.

BSMV’yi bile hesap hareketi çeşidine göre farklılaştırabilen bu teknoljiyi siz de yakından tanımak ister misiniz?